Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je huidige leven, je hulpvraag en de te lopen behandeling.

 

Je privacy is gewaarborgd omdat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • onbevoegde geen toegang krijgen tot je gegevens.
 • ik wettelijke geheimplicht heb.

 

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren bij bv een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit alleen met toestemming van jou.
 • Als ik ,volledig anoniem, een intercollegiale toetsing nodig heb.
 • Als ik een factuur voor je moet maken en je gegevens nodig heb hiervoor.De gegevens in mijn cliĆ«ntendossier blijven 15 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst staat.

 

privacy op je factuur:
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar)

 • je naam, adres en woonplaats.
 • je geboortedatum
 • datum van de sessie.
 • korte omschrijving van de behandeling (alternatieve zorg).
 • de kosten van de sessie.

Mocht je ontevreden zijn over de te lopen sessies en wij komen er samen niet uit om tot een oplossing te komen dan kun je je wenden tot deze geschilleninstantie: